Pracownia Zdrowia Psychicznego "SENS" w Szczecinie

Psychoterapia - Psychiatria - Terapia rodzin
Przejdź do treściPSYCHOTERAPIA i PSYCHIATRIA
W SZCZECINIE


  
W psychoterapii zajmujemy się różnego typu problemami: trudnościami emocjonalnymi, zagubieniem, depresją, lękiem, konfliktami wewnętrznymi i w relacjach, zaburzeniami funkcjonowania w codziennym życiu.

_______________________________
Psychoterapia jest również dla tych, którzy chcą jedynie poznać siebie lepiej.

  • Zapewniamy profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną i psychiatryczną
  • Podchodzimy do każdej osoby z szacunkiem i zaangażowaniem
  • Rozumiemy człowieka jako całość biologiczno -psychiczno-duchową

  • _________________________________________


MOŻESZ WYRUSZYĆ W DALSZĄ DROGĘ

NIE PÓŹNIEJ, LECZ TERAZ.
  PSYCHOTERAPIA

Jest formą  pomocy psychologicznej opartą na relacji terapeutycznej. Polega między innymi na  odkrywaniu znaczeń, eksploracji świata wewnętrznych przeżyć, identyfikowaniu trudności interpersonalnych i wewnątrzpsychicznych oraz na poszukiwaniu w relacji rozwiązań  tych problemów.
Pracujemy w oparciu o nurt integratywny psychoterapii, to znaczy łączący elementy różnych podejść w zależności od potrzeb Pacjenta.

  PSYCHIATRIA

Dziedzina medycyny zajmująca się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych. Spektrum zaburzeń pozostających w  zainteresowaniu psychiatrii jest bardzo szerokie np. zaburzenia snu, zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, trudności w zaadoptowaniu się do nowej sytuacji, objadanie nocne.  Psychiatra pomaga głównie farmakoterapią (lekami), a gdy zachodzi taka potrzeba zaleca psychoterapię.
  OTWARTOŚĆ

Spotkanie z terapeutą jest przestrzenią zrozumienia. Zrozumienia złożoności osoby egzystującej w wymiarach biologicznym, psychicznym i duchowym. Jesteśmy świadomi, że życie pisze różne historie, niekiedy bardzo skomplikowane, trudne i bolesne. Jesteśmy otwarci na potrzeby pacjentów, dla których ważna jest sfera duchowa..
Szanujemy pacjentów, którzy chcą odnosić się w pracy terapeutycznej do duchowości/religijności. Otwartość oznacza dla nas również, że pacjent ma wolność w wyborze spraw, którymi chce się zajmować w terapii.NASZ ZESPÓŁpsychoterapia
mgr Luiza WiśniewskaPsychoterapeutka w procesie certyfikacji, pracuje w  nurcie integracyjnym pod stałą superwizją. Swoje doświadczenie zdobywała  na oddziale w Centrum psychiatrycznym SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie.  Pracuje z młodzieżą i dorosłymi w obszarze zaburzeń osobowości, zaburzeń  lękowych i depresyjnych oraz kryzysów rozwojowych i życiowych. Nadal   szkoli się i nieustannie podnosi swoje kwalifikacje,  obecnie także w  trakcie szkolenia z psychoterapii systemowej.  Jest zwolenniczką  całościowego, holistycznego podejścia do pacjenta połączonego z  szacunkiem do pacjenta jako osoby.
poradnia psychiatryczna
lek. Oskar Kuśmirek
 


Lekarz, specjalizant psychiatrii. Absolwent Pomorskiego  Uniwersytety Medycznego. Pracuje w  Oddziale Ogólnopsychiatrycznym SPS  ZOZ „Zdroje” w Szczecinie, gdzie oprócz pomocy psychiatrycznej zajmuje  się także prowadzeniem indywidulanej psychoterapii i psychoedukacji  grupowej.
Psychoterapeuta w procesie certyfikacji. W pracy  terapeutycznej integruje elementy różnych nurtów w zależności od potrzeb  pacjenta. Korzysta ze wskazówek superwizora. Przyjmuje spojrzenie na  człowieka jako całość biologiczno-psychiczno-duchową.
Doktorant w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii  Nauk – zainteresowania naukowe: psychologia duchowości, suicydologia,  psychologia kulturowa, psychologia szczęścia, filozofia umysłu.
Niektóre z odbytych szkoleń : logoterapia, podstawy terapii rodzin, kliniczne zastosowanie psychoterapii, grupa Balinta .


OFERTA

wizyta lekarska psychiatryczna w gabinecie - 110zł

.

wizyta lekarska psychiatryczna domowa - 160zł

.

psychoterapia indywidualna  (sesja 50min) - 110zł

.

psychoterapia par (sesja 80min) - 160zł

.

porada psychologiczna  - 100zł

.

terapia rodzin (sesja 90 min.) - 200zł
KONTAKT
Pracownia Zdrowia Psychicznego "SENS"

ul. Unisławy 29, Szczecin

Oskar Kuśmirek - tel: 728 915 097

Luiza Wiśniewska - tel: 519 812 806

Rejestracja internetowa:

MAPA - TU NAS ZNAJDZIESZ

Wróć do spisu treści