Grupa Balinta - Pracownia Zdrowia Psychicznego "SENS" w Szczecinie

Przejdź do treści
Czym jest grupa Balinta?

Michał Balint (1896-1970),  węgierski lekarz i psychoanalityk zwrócił w swojej pracy szczególną uwagę na znaczenie relacji lekarz-pacjent. Tworzył grupy dyskusyjne dla lekarzy, w których uczestnicy dzięki specyficznym zjawiskom psychospołecznym małej grupy mogli lepiej rozumieć co wydarza się w ich relacji z pacjentem. Praca grupy dotyczyła zawsze konkretnej relacji lekarz-pacjent. Najczęściej takiej, która pozostawiła w lekarzu-referencie  silny emocjonalny osad. Uczestnicy dzieląc się swoim odczuciami pomagali referentowi lepiej zrozumieć wielopłaszczyznowość jego relacji z konkretnym pacjentem. Forma pierwszych grup prowadzonych przez Michała Balinta z czasem ewoluowała, aż do dzisiejszej postaci. Ta metoda znalazła również zastosowanie  wobec osób wykonujących inne zawody pomocowe (pielęgniarki, pracownicy socjalni, psychoterapeuci, psycholodzy, interwenci kryzysowi…). Grupa Balinta jest jedną z najlepiej udokumentowanych form profilaktyki wypalenia zawodowego. W Polsce niestety zbyt mało znaną. Mam nadzieję, że dzięki organizacji Grupy Balinta w naszej Pracowni koncepcja  Michała Balinta będzie lepiej poznaną i docenianą.


Aktualności:

Grupa Balinta dla lekarzy.

10.06.2023r. 9:00-18:30

Koszt (z obiadem) 300zł
wpłata do 28.05.2023r.
na nr konta 71 1020 4795 0000 9102 0500 7572
w tytule: imię i nazwisko Grupa Balinta 10.06.2023r.

Możliwa rezygnacja ze zwrotem wpłaty do 28.05.2023r.
Po tej dacie wpłata-zaliczka  nie będzie zwracana.
Prowadzenie: prof. Ewa Wilczek-Rużyczka – superwizor grup Balinta i lek. Oskar Kuśmirek – kandydat na lidera grup Balinta.

Link do formularza zgłoszeniowego:

Wróć do spisu treści