UA-72528213-30

Pracownia Zdrowia Psychicznego "SENS" w Szczecinie

Przejdź do treści
Psychoterapeuta w Szczecin


KONSULTACJE LEKARSKIE PSYCHIATRYCZNE
PSYCHOTERAPIA
TERAPIA RODZIN
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA
TERAPIA UZALEŻNIEŃ
PSYCHODIETETYKA
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA


Psychoterapia - dla kogo?

Ta forma pomocy psychologicznej przeznaczona jest dla osób doświadczających trudności w obszarze emocjonalnym, poznawczym, funkcjonowania społecznego, a także przeżywających kryzysy i  mających problemy adaptacyjne.  Psychoterapia jest pomocna osobom z objawami lękowymi  (np. poczucie bicia serca, drżenia, suchość w jamie ustnej, potliwość), również przeżywającym stany depresyjne (m.in.: poczucie obniżenia wydolności psychofizycznej, zniechęcenie, utrata zdolności do radowania się) oraz z innymi dysfunkcjami natury psychicznej. Celami  psychoterapii są remisja objawów, poprawa funkcjonowania, odkrycie nowych form przeżywania, rozwój psychiczny.  Przed podjęciem psychoterapii odbywa się kilka sesji konsultacyjnych, na których ustalane są cele pracy terapeutycznej.


Konsultacja lekarska psychiatryczna - dla kogo?

Porada lekarska służy osobom doświadczającym zaburzeń i chorób psychicznych. Lekarz  z uwagą diagnozuje na podstawie rozmowy diagnostycznej i  badań dodatkowych. Po ustaleniu rozpoznania,  lekarz  proponuje pacjentowi adekwatną formę pomocy. Często jest  to  farmakoterapia (leki),  lecz nie zawsze.  Leczeniem z wyboru (najwłaściwszym)  niektórych zaburzeń  (np. fobia społeczna) jest psychoterapia.  Gdy pacjent decyduje się na skorzystanie z farmakoterapii otrzymuje od lekarza wyczerpującą informację na temat zasad stosowania leku, efektów jego działania i ich monitorowania. Dalszy proces terapii kontynuowany jest w przymierzu terapeutycznym pomiędzy  pacjentem i lekarzem.
Żadna z cech ludzkiej natury nie jest bardziej godna uwagi, zarówno w samej swej istocie jak i w konsekwencjach jakie rodzi, niż skłonność do odczuwania współczucia w stosunku do innych, do uzyskiwania na drodze porozumiewania się informacji o ich skłonnościach czy uczuciach, jakkolwiek byłyby one odmienne lub sprzeczne z naszymi.”
(D.Hume,Traktat o naturze ludzkiej).

_________________________________________


Zatroszcz się o siebie najlepiej jak potrafisz.


kontakt z poradnią psychiatryczną
  PSYCHOTERAPIA

Jest formą pomocy psychologicznej opartą na relacji terapeutycznej. Polega między innymi na  odkrywaniu znaczeń, eksploracji świata wewnętrznych przeżyć, identyfikowaniu trudności interpersonalnych i wewnątrzpsychicznych oraz na poszukiwaniu w relacji rozwiązań  tych problemów.
Pracujemy w oparciu o nurt integratywny psychoterapii, to znaczy łączący elementy różnych podejść w zależności od potrzeb Pacjenta. Opieramy się głównie na modelu terapii schematów lub terapii systemowej i/lub podejściu psychodynamicznym. Każdy terapeuta ma indywidualny styl pracy. Zakłada się, że znaczna część dysfunkcji i trudności psychicznych zakorzeniona jest we wczesnych fazach rozwojowych. Proces psychoterapeutyczny pozwala odkryć i przepracować przyczyny pojawiających się obecnie problemów. Rodzinom pomagamy poprzez pracę nad komunikacją oraz odkrywaniem specyfiki jej więzi. Pracujemy z klientami indywidualnymi, parami oraz rodzinami.
Zajmujemy się także terapią grupową, w której wykorzystuje się szczególne procesy zachodzące w grupie terapeutycznej
(ok.10 osób).

  PSYCHIATRIA

Dziedzina medycyny zajmująca się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych. Spektrum zaburzeń pozostających w  zainteresowaniu psychiatrii jest bardzo szerokie np. zaburzenia snu, zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, trudności w zaadoptowaniu się do nowej sytuacji, objadanie nocne.  Psychiatra pomaga głównie farmakoterapią (lekami), a gdy zachodzi taka potrzeba zaleca psychoterapię. Lekarz bierze pod uwagę różne uwarunkowania zaburzeń psychicznych - biologiczne, psychologiczne, społeczne, sytuacyjne.
  OTWARTOŚĆ

  
Spotkanie z terapeutą jest przestrzenią zrozumienia. Zrozumienia złożoności osoby egzystującej w wymiarach biologicznym, psychicznym i duchowym. Wiemy, że życie pisze zróżnicowane historie, niekiedy bardzo skomplikowane, trudne i bolesne. Mamy przekonanie, że spotkanie drugiego człowieka, bez osądzania i oceniania jest ogromną potrzebą wielu z nas.
Myślimy, że nasza otwartość może być pomocna w otwieraniu się osobom zamkniętym w  swoich trudnościach lub cierpieniu. Szanujemy potrzeby duchowe pacjentów i  wiemy, że dla wielu religia jest ważnym odniesieniem w życiu. Chcielibyśmy, żeby PZP SENS było przestrzenią otwartą dla wszystkich, także dla tych, którzy religijność/duchowość przeżywają jako ważną część siebie. Bliska nam jest  duchowość chrześcijańska.

NASZ ZESPÓŁ
poradnia psychiatryczna
lek. Oskar Kuśmirek

Lekarz, specjalizant psychiatrii. Absolwent Pomorskiego  Uniwersytety Medycznego. Pracował w  Oddziale Ogólnopsychiatrycznym SPS  ZOZ „Zdroje” w Szczecinie, gdzie oprócz pomocy psychiatrycznej zajmował  się także prowadzeniem indywidulanej psychoterapii i psychoedukacji  grupowej. Psychoterapeuta w procesie certyfikacji. W pracy  terapeutycznej integruje elementy różnych nurtów w zależności od potrzeb  pacjenta, opiera się głównie na modelu terapii schematów. Korzysta ze wskazówek superwizora. Przyjmuje spojrzenie na  człowieka jako całość biologiczno-psychiczno-duchową.
   Doktorant w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii  Nauk – zainteresowania naukowe: psychologia duchowości, suicydologia,  psychologia kulturowa, psychologia szczęścia, filozofia umysłu. Współpracował jako wykładowca psychiatrii z PWSZ w Koszalinie.
Niektóre z odbytych szkoleń: logoterapia, podstawy terapii rodzin, kliniczne zastosowanie psychoterapii, grupy Balinta.

poradnia psychiatryczna
mgr Piotr Wróblewski


Psychoterapeuta w procesie certyfikacji, ksiądz katolicki,  studiuje psychoterapię integratywną w Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie oraz psychotraumatologię na WSKZ we Wrocławiu. Ukończył staż kliniczny w  III Oddziale Ogólnopsychiatrycznym SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie. W pracy psychoterapeutycznej korzysta z różnych technik terapeutycznych w zależności od potrzeb pacjenta/klienta. Pracuje w nurcie integracyjnym z przewagą rozumienia  psychodynamicznego. Korzysta z regularnej superwizji.  Specjalizuje się w takich obszarach  jak: zaburzenia nastroju, przewlekły smutek, depresja, lęk i przewlekłe napięcie emocjonalne, trudności w przeżywaniu i budowaniu relacji, poczucie samotności, poczucie utraty, proces żałoby, poczucie braku sensu, kryzys wartości, utrata motywacji i chęci do życia, niskie poczucie własnej wartości, problemy radzenia sobie ze stresem.
poradnia psychiatryczna
mgr Jolanta Haraszczuk

Psycholog, psychodietetyk, neuropsycholog, specjalność psychologia kliniczna  i osobowości - WSB-National Louis University w Nowym Sączu. Psychoterapeuta w nurcie psychoterapii systemowej indywidulanej i rodzinnej  – w procesie certyfikacji, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu. Staż kliniczny w Centrum Psychiatrycznym SP ZOZ Zdroje, w Szczecinie, oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny. Certyfikat szkolenia Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ, Kraków, Pracownia  A. Hottowy). Absolwentka studiów doktoranckich w zakresie ekonomii (Polska Akademia Nauk, Warszawa), MBA dla kadry medycznej (Akademia Koźmińskiego w Warszawie) oraz filologii polskiej (Uniwersytet Szczeciński). Pomoc psychologiczna dla młodzieży i dorosłych w sytuacjach kryzysowych, trudnościach emocjonalnych oraz z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, zaburzenia związane z ograniczaniem/unikaniem przyjmowania pokarmu - ARFID, bulimia, ortoreksja, pregoreksja, napadowe objadanie się, zespół nocnego jedzenia, otyłość). Diagnoza i terapia neuropsychologiczna (ocena funkcji poznawczych – pamięci, uwagi, procesów wzrokowo-przestrzennych, języka) dla osób po urazach, udarach, w chorobach neurodegeneracyjnych. Konsultacja możliwa również w ramach wizyty domowej. Badania naukowe – Jakość życia kobiet z zaburzeniami odżywiania, samooceny  i wsparcie społeczne – w anoreksji i bulimii. Praca pod superwizją WTTS.
NASZ ROZSZERZONY ZESPÓŁ ON-LINE
      
poradnia psychiatryczna
mgr  Krzysztof Michalak  

Psychoterapeuta systemowy i terapii schematu. Absolwent kierunku Psychologia i Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończył 4-letnie, pełne szkolenie w Studium Psychoterapii w podejściu integracyjnym  w  Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich oraz 4-letnie Studium Psychoterapii Par i Rodzin w podejściu systemowym z elementami podejścia psychodynamicznego w Ośrodku Psychiatrii i Psychoterapii Psyche Plus w Warszawie. Obecnie w trakcie specjalizacyjnego szkolenia do certyfikatu Terapia Schematów w Ośrodku Terapii Poznawczej i Schematu w Warszawie. Praca pod stałą superwizją.
Doświadczenie: Szpital Wolski na Psychiatrycznym Oddziale Dziennym, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Tworkach – Psychiatryczny Oddział Dzienny, Instytut Kardiologii w Aninie, Zespół Pedagogów Dezyderia, Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld, Fundacja Wsparcia Zdrowia Psychicznego Clinica Animae, Ośrodek Pomocy Psychologicznej INTEGRA, Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny MICHAEL.
Prowadzi: konsultacje psychologiczne, diagnostykę psychologiczną, psychoterapię indywidualną, psychoterapię grupową, psychoterapię par i małżeństw, terapię rodzin, warsztat „12 kroków ku pełni życia”, warsztaty „Porozumienie bez przemocy”, warsztaty „Pięć języków miłości wg Gary Chapmana”.
Pracuje z  dorosłymi, małżeństwami/parami, rodzinami, młodzieżą powyżej 16 roku życia, także          ON-LINE.  
poradnia psychiatryczna
mgr Anna Dębowska  

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny certyfikowany przez Brytyjskie i Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (BABCP i EABCT). Pracuje od kilku lat w angielskiej służbie zdrowia z osobami doświadczającymi depresji, zaburzeń lękowych, zespołu stresu pourazowego (reakcji na pojedyncze wydarzenie traumatyczne i traumami złożonymi) oraz z osobami zmagającymi się z bólem przewlekłym.  W swojej pracy wykorzystuje elementy terapii opartej na akceptacji i zaangażowaniu oraz terapii poznawczej opartej na uważności. Pracuje z uchodźcami z wykorzystaniem elementów terapii ekspozycji opartej na narracji (NET).
Kwalifikacje jako psychoterapeuta zdobyła na Uniwersytecie Royal Holloway w Londynie (psychoterapia poznawczo-behawioralna) oraz w Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie (psychoterapia  integratywna). W  trakcie procesu certyfikacji w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich.
Obecnie w trakcie pełnego szkolenia przy Sussex Mindfulness Centre z Terapii Poznawczej Opartej na Uważności – MBCT.
Studia magisterskie w dziedzinie pedagog resocjalizacyjny/pracownik socjalny oraz tłumacz pisemny z języka angielskiego.
Pracuje zarówno w terapii krótko- jak i długoterminowej, również ON-LINE.
Obszary specjalizacji: zaburzenia lękowe (napady paniki, hipochondria, fobia społeczna, lęk uogólniony, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, fobie specyficzne); depresja, traumy rozwojowe, syndrom stresu pourazowego, trudności w relacjach, DDA/DDD i trudności z pogranicza psychologii i duchowości.
  


OFERTA
  

Porada lekarska psychiatryczna (pierwsza wizyta)  do 50min. - 200zł
Porada lekarska psychiatryczna (kolejna wizyta) do 20min.  - 130zł

Wizyta domowa psychiatryczna na terenie Szczecina lub Pyrzyc - 330zł
Wizyta domowa psychiatryczna w odległości do 100km od Szczecina - 360zł

Konsultacja psychoterapeutyczna (wstępne spotkanie z terapeutą, sesja 50min.) - 160zł
Konsultacja psychoterapeutyczna on-line (sesja 50min.) - 160zł

Psychoterapia indywidualna dorosłych (sesja 50min.) - 160zł
Psychoterapia indywidualna młodzieży (sesja 50min.) - 160zł


Konsultacja psychodietetyczna (sesja 50min.) – 160zł

Konsultacja i terapia  neuropsychologiczna (sesja do 50min.) – 160zł

            Terapia rodzin (sesja 90min., zwykle sesje odbywają się co 2 tygodnie) – 240zł
  
Terapia małżeńska (sesja 90min.) – 240zł

  
Psychoterapia grupowa, warsztaty psychoedukacyjne, grupa Balinta – zobacz aktualności  na stronie Facebook.

  


KONTAKT


Pracownia Zdrowia Psychicznego "SENS"

ul. Unisławy 29, Szczecin
ul. 1 Maja 8a, Pyrzyce


Jolanta Haraszczuk – tel. 508 383 659
Oskar Kuśmirek – tel.: 728 915 097   
Piotr Wróblewski – tel.: 512671365

Anna Dębowska – tel.: (+44) 07857758707
Krzysztof Michalak – tel.: 506 658 658


rejestracja telefoniczna lub internetowa
  
Oskar Kuśmirek - ZnanyLekarz.pl

MAPA - TU NAS ZNAJDZIESZ

Psychoterapeuta w Szczecin
Pracownia Zdrowia Psychicznego SENS,
to nasz zespół specjalistów,
którzy od lat zajmują się pomaganiem w różnego rodzaju
zaburzeniach czy chorobach związanych ze Zdrowiem Psychicznym.

Zaletą naszej
Pracowni Zdrowia Psychicznego SENS jest to,
że pracujemy w zgranym zespole,
co umożliwia w razie potrzeby całościowe spojrzenie na problematykę pacjenta.
-  PSYCHIATRIA   -
-   PSYCHOTERAPIA   -
-   TERAPIA RODZIN  -
-  DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA  -
-  SZCZECIN  -


.

PSYCHIATRIA w mieście Szczecin, PSYCHOTERAPIA w Szczecinie, TERAPIA RODZIN dla Szczecina
DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA dla potrzebujacego w Szczecinie
SZCZECIN miastem pomocy psychterapeutycznej

Dlatego w mieście Szczecin najlepszą pomoc uzyskasz w Pracowni Zdrowia Psychicznego SENS


Wróć do spisu treści