UA-72528213-30

Pracownia Zdrowia Psychicznego "SENS" w Szczecinie

Przejdź do treści
Psychoterapeuta w Szczecin  
PSYCHIATRIA - PSYCHOTERAPIA - TERAPIA RODZIN
DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA
  
SZCZECINPsychoterapia - dla kogo?

Ta forma pomocy psychologicznej przeznaczona jest dla osób doświadczających trudności w obszarze emocjonalnym, poznawczym, funkcjonowania społecznego, a także przeżywających kryzysy i  mających problemy adaptacyjne.  Psychoterapia jest pomocna osobom z objawami lękowymi  (np. poczucie bicia serca, drżenia, suchość w jamie ustnej, potliwość), również przeżywającym stany depresyjne (m.in.: poczucie obniżenia wydolności psychofizycznej, zniechęcenie, utrata zdolności do radowania się) oraz z innymi dysfunkcjami natury psychicznej. Celami  psychoterapii są remisja objawów, poprawa funkcjonowania, odkrycie nowych form przeżywania, rozwój psychiczny.  Przed podjęciem psychoterapii odbywa się kilka sesji konsultacyjnych, na których ustalane są cele pracy terapeutycznej.


Konsultacja lekarska psychiatryczna - dla kogo?

Porada lekarska służy osobom doświadczającym zaburzeń i chorób psychicznych. Lekarz  z uwagą diagnozuje na podstawie rozmowy diagnostycznej i  badań dodatkowych. Po ustaleniu rozpoznania,  lekarz  proponuje pacjentowi adekwatną formę pomocy. Często jest  to  farmakoterapia (leki),  lecz nie zawsze.  Leczeniem z wyboru (najwłaściwszym)  niektórych zaburzeń  (np. fobia społeczna) jest psychoterapia.  Gdy pacjent decyduje się na skorzystanie z farmakoterapii otrzymuje od lekarza wyczerpującą informację na temat zasad stosowania leku, efektów jego działania i ich monitorowania. Dalszy proces terapii kontynuowany jest w przymierzu terapeutycznym pomiędzy  pacjentem i lekarzem.
Żadna z cech ludzkiej natury nie jest bardziej godna uwagi, zarówno w samej swej istocie jak i w konsekwencjach jakie rodzi, niż skłonność do odczuwania współczucia w stosunku do innych, do uzyskiwania na drodze porozumiewania się informacji o ich skłonnościach czy uczuciach, jakkolwiek byłyby one odmienne lub sprzeczne z naszymi.”
(D.Hume,Traktat o naturze ludzkiej).

_________________________________________


Zatroszcz się o siebie najlepiej jak potrafisz.


kontakt z poradnią psychiatryczną
  PSYCHOTERAPIA

Jest formą pomocy psychologicznej opartą na relacji terapeutycznej. Polega między innymi na  odkrywaniu znaczeń, eksploracji świata wewnętrznych przeżyć, identyfikowaniu trudności interpersonalnych i wewnątrzpsychicznych oraz na poszukiwaniu w relacji rozwiązań  tych problemów.
Pracujemy w oparciu o nurt integratywny psychoterapii, to znaczy łączący elementy różnych podejść w zależności od potrzeb Pacjenta. Opieramy się głównie na modelu terapii schematów lub terapii systemowej i/lub podejściu psychodynamicznym. Każdy terapeuta ma indywidualny styl pracy. Zakłada się, że znaczna część dysfunkcji i trudności psychicznych zakorzeniona jest we wczesnych fazach rozwojowych. Proces psychoterapeutyczny pozwala odkryć i przepracować przyczyny pojawiających się obecnie problemów. Rodzinom pomagamy poprzez pracę nad komunikacją oraz odkrywaniem specyfiki jej więzi. Pracujemy z klientami indywidualnymi, parami oraz rodzinami.
Zajmujemy się także terapią grupową, w której wykorzystuje się szczególne procesy zachodzące w grupie terapeutycznej
(ok.10 osób).

  PSYCHIATRIA

Dziedzina medycyny zajmująca się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych. Spektrum zaburzeń pozostających w  zainteresowaniu psychiatrii jest bardzo szerokie np. zaburzenia snu, zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, trudności w zaadoptowaniu się do nowej sytuacji, objadanie nocne.  Psychiatra pomaga głównie farmakoterapią (lekami), a gdy zachodzi taka potrzeba zaleca psychoterapię. Lekarz bierze pod uwagę różne uwarunkowania zaburzeń psychicznych - biologiczne, psychologiczne, społeczne, sytuacyjne.
  OTWARTOŚĆ

Spotkanie z terapeutą jest przestrzenią zrozumienia. Zrozumienia złożoności osoby egzystującej w wymiarach biologicznym, psychicznym i duchowym. Wiemy, że życie pisze zróżnicowane historie, niekiedy bardzo skomplikowane, trudne i bolesne. Mamy przekonanie, że spotkanie drugiego człowieka, bez osądzania i oceniania jest ogromną potrzebą wielu z nas.
Myślimy, że nasza otwartość może być pomocna w otwieraniu się osobom zamkniętym w  swoich trudnościach lub cierpieniu. Szanujemy potrzeby duchowe pacjentów i  wiemy, że dla wielu religia jest ważnym odniesieniem w życiu. Chcialibyśmy, żeby PZP SENS było przestrzenią otwartą dla wszystkich, także dla tych, którzy religijność/duchowość przeżywają jako ważną część siebie. Bliska nam jest  duchowość chrześcijańska.

O NAS
poradnia psychiatryczna
lek. Oskar Kuśmirek

Lekarz, specjalizant psychiatrii. Absolwent Pomorskiego  Uniwersytety Medycznego. Pracował w  Oddziale Ogólnopsychiatrycznym SPS  ZOZ „Zdroje” w Szczecinie, gdzie oprócz pomocy psychiatrycznej zajmował  się także prowadzeniem indywidulanej psychoterapii i psychoedukacji  grupowej. Psychoterapeuta w procesie certyfikacji. W pracy  terapeutycznej integruje elementy różnych nurtów w zależności od potrzeb  pacjenta, opiera się głównie na modelu terapii schematów. Korzysta ze wskazówek superwizora. Przyjmuje spojrzenie na  człowieka jako całość biologiczno-psychiczno-duchową.
   Doktorant w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii  Nauk – zainteresowania naukowe: psychologia duchowości, suicydologia,  psychologia kulturowa, psychologia szczęścia, filozofia umysłu. Współpracował jako wykładowca psychiatrii z PWSZ w Koszalinie.
Niektóre z odbytych szkoleń: logoterapia, podstawy terapii rodzin, kliniczne zastosowanie psychoterapii, grupy Balinta.

poradnia psychiatryczna
mgr  Mateusz Dąbrowski

Psychoterapeuta Integratywny. Jest to jego zawód, jak i pasja. W gabinecie łączy różne podejścia terapeutyczne, głównie psychodynamiczne, humanistyczne oraz poznawczo-behawioralne. Ponadto realizuje studium psychoterapii, które opiera się na wartościach chrześcijańskich, co pozwala mu również pracować z pacjentami, którzy chcą włączyć element wiary do procesu psychoterapeutycznego. Pracuję szczególnie doceniając relację psychoterapeuta-pacjent. To w niej wspólnie z klientem przygląda się pojawiającym trudnościom i poszukuje ich znaczenia oraz rozwiązań. Stara się poznać (uświadomić) z pacjentem jego mechanizmy, które  kierują  życiem oraz są nie satysfakcjonujące (przystosowawcze) po to, by je zmienić.
Doświadczenie: Studium Psychoterapii SPCh w Warszawie; Kurs Coachingu, Mediatora sądowego; Staż na II Oddziale Dziennym Rehabilitacyjny CP „Zdroje”; Staż na I Oddziale Dziennym  Leczenia Nerwic CP „Zdroje”; Praca z osobami, które mają styczność lub problemy z substancjami psychoaktywnymi w Stowarzyszeniu Monar – udział w projekcie pt.:”Party Projekt”.
  
poradnia psychiatryczna
mgr Magdalena Supstych

Absolwentka Instytutu Socjologii i Psychologii US oraz Instytutu Pedagogiki US, psychoterapeuta w procesie certyfikacji. Korzysta z regularnych superwizji u superwizora Sekcji Naukowej Psychoterpii PTP. Pracuje w nurcie terapii systemowej oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Słowo system oznacza złożony przedmiot stanowiący spójną całość. Nie jest to tylko suma składników, ale wzajemnie na siebie wpływających ogniw. Terapia systemowa często utożsamiana z terapią rodzin, doskonale sprawdza się w terapii indywidualnej. W trakcie pracy terapeutycznej  wraz z klientem poszukuje optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w której się znalazł.
Obecnie pracuje jako terapeuta na Oddziale Dziennym SPS ZOZ Zdroje. Niektóre z odbytych szkoleń: praktyk Treningu Zastępowania Agresji ART, praktyk metody pracy z dziećmi, rodzicami i nauczycielami  - Dam radę i Jestem z Ciebie dumny.

poradnia psychiatryczna
mgr Lilia Przybyłowska
  
Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła studia na kierunku psychologia na Lwowskiem Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franko oraz Szkołę Psychoterapii "Truskawiec 2005-2010" o kierunku Rodzinna Terapia Systemowa pod superwizją EAP. Praktykę zawodową odbywała w Lwowskim Rejonowym Szpitalu Psychiatrycznym oraz w II Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym szpitala „Zdroje”. Nostryfikację dyplomu uzyskała na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Aktualnie pracuje w szpitalu SPS ZOZ "Zdroje” jako psycholog oraz współpracuje z Caritas Polska w zakresie wsparcia, adaptacji i integracji obywateli państw trzecich na terenie w. zachodniopomorskiego. Prowadzi psychoterapię w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim. Wiedza o historii, kulturze i religii, poparta biegłą znajomością języków polskiego, ukraińskiego i rosyjskiego,  pozwala na głębsze zrozumienie problemów emigrantów w Polsce.  
Знання історії, культури та релігії, відмінне знання польської, української та російської мов дозволяють глибше зрозуміти проблеми емігрантів у Польщі. Проводить психотерапію польською, українською та російською мовами.  

Współpraca w zakresie diagnostyki psychologicznej:

mgr Katarzyna Olszewska - psycholog  tel. 797852887


OFERTA

  
Porada lekarska psychiatryczna (pierwsza wizyta) 50 min - 160zł
Porada lekarska psychiatryczna (kolejna wizyta) 20min  - 120zł

Konsultacja psychoterapeutyczna (wstępne spotkanie z terapeutą, sesja 50min.) - 140zł
konsultacja psychoterapeutyczna on-line (sesja 50min.) - 140zł


Psychoterapia indywidualna dorosłych
(sesja 50min.) - 140zł

Psychoterapia indywidualna młodzieży (sesja 50min.) - 140zł


  
Konsultacja psychoterapeutyczna w języku ukraińskim lub rosyjskim (50min.) -  140 zł.
Психотерапевтична консультація українською або російською мовами (50 хв.) - 140 злотих.


Terapia rodzin (sesja 90min., zwykle sesje odbywają się co 2 tygodnie) – 220zł
  
Terapia małżeńska (90min.) – 220zł

  
Wizyta domowa psychiatryczna - 320złPsychoterapia grupowa i warsztaty psychoedukacyjne – zobacz aktualności  na stronie facebook.

  


KONTAKT


Pracownia Zdrowia Psychicznego "SENS"

ul. Unisławy 29, Szczecin

Oskar Kuśmirek - tel: 728 915 097
Mateusz Dąbrowski - tel: 533 988 781
Magdalena Supstych - tel: 509 088 281
Lilia Przybyłowska – tel. 602 344 243
rejestracja telefoniczna lub internetowa
  
Oskar Kuśmirek - ZnanyLekarz.pl

MAPA - TU NAS ZNAJDZIESZ

Psychoterapeuta w Szczecin
Pracownia Zdrowia Psychicznego SENS,
to nasz zespół specjalistów,
którzy od lat zajmują się pomaganiem w różnego rodzaju
zaburzeniach czy chorobach związanych ze Zdrowiem Psychicznym.

Zaletą naszej
Pracowni Zdrowia Psychicznego SENS jest to,
że pracujemy w zgranym zespole,
co umożliwia w razie potrzeby całościowe spojrzenie na problematykę pacjenta.
-  PSYCHIATRIA   -
-   PSYCHOTERAPIA   -
-   TERAPIA RODZIN  -
-  DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA  -
-  SZCZECIN  -


.

PSYCHIATRIA w mieście Szczecin, PSYCHOTERAPIA w Szczecinie, TERAPIA RODZIN dla Szczecina
DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA dla potrzebujacego w Szczecinie
SZCZECIN miastem pomocy psychterapeutycznej

Dlatego w mieście Szczecin najlepszą pomoc uzyskasz w Pracowni Zdrowia Psychicznego SENS


Wróć do spisu treści