Psychoterapia w pandemii - Pracownia Zdrowia Psychicznego "SENS" w Szczecinie

Przejdź do treści
W obliczu tej trudnej pod wieloma względami sytuacji psychoterapeuci i  psychiatrzy z http://psychoterapeuci.szczecin.pl/ szybko dostosowali swoje metody  pracy i umożliwiają pacjentom/klientom kontynuowanie lub rozpoczynanie psychoterapii także online.

Można oczywiście zastanawiać się, czy wówczas odczuwalny będzie brak  bezpośredniego kontaktu z terapeutą od psychoterapii.

W jakimś stopniu na pewno tak, ale  to nie wyklucza prowadzenia skutecznej psychoterapii i konsultacji terapeutycznej przez lekarzy psychoterapii w Szczecinie.  

Obecna sytuacja wymaga dużej elastyczności i dynamiki wychodzenia z  ustalonych ram,
oraz dostosowania się  do wyzwań jakie nam stawia  rzeczywistość.
Wiele osób potrzebuje terapii psychiatrycznej jaki terapii psychoterapeutycznej, prawdopodobnie nawet  bardziej niż przed kryzysem epidemiologicznym.

Dlatego nadal pracujemy,  modyfikujemy nasze poglądy i postawy, by niezmiennie pomagać pacjentom  radzić sobie w kryzysie,
bo lepiej rozumieć siebie, rozwijać się i  pokonywać różne ograniczenia.
Zalecenia związane z pracą terapeuty w pandemii

Kluczowe jest ograniczenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich w pracy psychoterapety.

Powinniśmy znać jako psychoterapeuci standardy postępowania w  sytuacji podejrzenia infekcji.

Możliwe jest prowadzenie  on-line porad terapeutycznych, gdy niemozliwe jest inne działanie dla ratowania zdrowia psychicznego.

Zarówno indywidualna jak i grupowa terapia, na czas pandemii, powinna odbywać się w formie telefonicznej lub audiowizualnej jeśli to mozliwe.

W wypadku pacjentów pozostających w długotrwałej opiece  terapeutycznej dopuszczalne jest na czas pandemii prowadzenie terapii.

W ramach spotkań gdzie  prowadzona jest psychoterapia,
zawieszone powinny zostać wszelkie spotkania kliniczne i  superwizje grupowe a szczególnie wspólne spożywanie posiłków.

Należy restrykcyjnie przestrzegać zasad higieny. Zalecane jest  częste przecierane środkami dezynfekcyjnym miejsc takich jak klamki,  telefony, oparcia i poręcze foteli w gabinetach, klamki, krany i  spłuczki w toaletach.

Powinna nas obowiązywać troska o to, czy zasady  powyższe przestrzegane są również przez koleżanki i kolegów  uprawiających psychoterapią lub zajmujących się dziedzinami pokrewnymi.


Wróć do spisu treści