Terapia rodzinna - Pracownia Zdrowia Psychicznego "SENS" w Szczecinie

Przejdź do treści
Psychoterapeuta w Szczecin
to forma terapii, której głównym celem jest rozwiązanie  problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej  członkami za pomocą psychologii.
Polega na odnalezieniu początku, a inaczej mówiąc źródła kryzysu oraz sposobów na jego  pokonanie przy pomocy cyklu spotkań, w których uczestniczą rodzice,  dzieci i terapeuta prowadzący.

        
Terapia rodzinna polega na
rozmowie członków  rodziny z terapeutą o trudnościach we wzajemnych relacjach.
Zakłada się, że rodzina jest jak system naczyń połączonych – kiedy  jeden z domowników ma problemy, odbijają się one na jego  najbliższych, a to z kolei przyczynia się to powstawania konfliktów.
Celem terapii rodzinnej jest pokonanie trudności poprzez  wskazaniem źródeł konfliktu, nazwanie ich oraz wspólną pracę nad ich  rozwiązaniem.

Wróć do spisu treści